Algemene voorwaarden

Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW.

Een aanvraag voor een schilderij op voorraad wordt aangemeld via het contactformulier. Het schilderij is definitief gereserveerd als de betaling ontvangen is op het rekeningnummer van Atelier Liek, tenzij anders schriftelijk, via email, overeengekomen.

Indien het overeengekomen bedrag van de reservering niet binnen een termijn van 14 dagen op rekening van Atelier Liek of (bij reservering binnen 14 dagen voor aanvang van de levering) niet voor de datum van de levering ontvangen is, blijft het schilderij eigendom van Atelier Liek.

Levering van het schilderij, reproductie of kaart geschiedt geheel op eigen risico. Atelier Liek is niet aansprakelijk voor opgelopen schade tijdens of na het vervoer. Ook eventuele vervolgschade is uitgesloten van aansprakelijkheid door Atelier Liek. Onder schade of gevolgschade wordt ook verkleuring verstaan.

Gegevens die beschikbaar worden gesteld door de consument worden alleen gebruikt voor de afhandeling van de overeenkomst en niet aan derden beschikbaar gesteld.

De klant geeft toestemming tot gebruik van eventuele foto's en video's die gemaakt zijn van het schilderij, de reproductie of de kaart voor commerciële uitingen van Atelier Liek, waaronder publicatie op de website en op social media, tenzij schriftelijk of mondeling vooraf aangegeven is hier geen prijs op te stellen.